Program:

1. Spółki handlowe 24 godz.

2. Umowy gospodarcze 24 godz.

3. Ubezpieczenia gospodarcze 8 godz.

4. Umowy bankowe 8 godz.

5. Prawo pracy 20 godz.

6. Postępowanie sądowe 20 godz.

7. Postępowanie administracyjne 12 godz.

8. Postępowanie w sprawach podatkowych 8 godz.

9. Rozstrzyganie sporów w postępowaniu polubownym, koncylyliacje, mediacje 8 godz.

10. Prawo unii Europejskiej 4 godz.

11. Ochrona danych osobowych 8 godz.

12. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów 8 godz.


Egzaminy:

1. Spółki handlowe

2. Postępowanie sądowe