XIV edycja studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, będzie realizowana w okresie od października 2021 roku do września 2022 roku. Studia będą trwały dwa semestry.


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.Liczba godzin: 180

Program Studiów:
 • Podstawy rachunkowości (14 godz.)
 • Rachunkowość finansowa  (54 godz.)
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa  (20 godz.)
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej (8 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza (12 godz.)
 • Podatki (48 godz.)
 • Kadry i płace (8 godz.)
 • Systemy informatyczne w rachunkowości (16 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Podatki
  oraz
 • pisemny egzamin końcowy.