Cel studiów:
Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny rachunkowości finansowej, podatków, kadr i przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw.Głównym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej, podatków. kadr i przedsiębiorczości dla zarządzających oraz służb finansowo-księgowych w małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z polskimi uregulowaniami prawnymi.

Studia przeznaczone są dla:

a) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość,

b) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na innych kierunkach, chcących poznać wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, podatków, kadr i przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w stopniu podstawowym oraz średniozaawansowanym,

c) absolwentów studiów podyplomowych kierunku Finanse i rachunkowość oraz innych,

d) pracowników służb finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, pracowników kancelarii doradztwa podatkowego.