1. Podstawy rachunkowości finansowej     25h
2. Rachunkowość finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie   50h
3. Kadry i płace    20h
4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości   24h
5. Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw    35h
6. Wybrane elementy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego   8h
7. Biznesplan w małym i średnim przedsiębiorstwie   18h


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.