Egzaminy z następujących przedmiotów:

  • Zarządzanie płynnością finansową biznesu
  • Zarządzanie rentownością i budowanie struktury sprzedaży
  • Controlling sprzedaży
  • Planowanie finansowe i budżetowanie
  • Wdrażanie strategii podatkowych do biznesu
Program studiów obejmuje:

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych    

W/C

12h/Z

Zarządzanie płynnością finansową biznesu

W/C

20h/E

Zarządzanie rentownością i budowanie struktury sprzedaży

W/C

18h/E

Controlling sprzedaży

W/C

16h/E

Planowanie finansowe i budżetowanie

W/C

16h/E

Rozwiązywanie problemów kadrowo-płacowych w biznesie   

W/C

12h/Z

Rozwiązywanie problemów prawnych biznesu

W/C

16h/Z

Wdrażanie strategii podatkowych do biznesu  

W/C

30h/E

Wycena własnego biznesu

W/C

20h/Z

Pisemny egzamin końcowy

E