Czas trwania studiów:

Studia rozpoczną się w październiku 2020 r. i będą trwały dwa semestry.

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele.

Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

20 program studiów:
Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat
 1.  Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
 2. Polityka monetarna w UE
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
 4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
 5. Produkty i usługi
 6. Klienci detaliczni
 7. Klienci zamożni
 8. Klienci MSP
 9. Klienci korporacyjni
 10. Etyka
 11. Ryzyko kredytowe
 12. Ryzyko płynności
 13. Ryzyko rynkowe
 14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
 15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
 16. Analiza rentowności  
Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®   1.Podstawy planowania finansowego 2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa 3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP 4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP 5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego 7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej 8.Uwarunkowania procesu inwestowania 9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą 10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie 11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym 13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych 14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego 15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego  16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta 17.Elementy etyki 18.Doradztwo sukcesyjne

Egzaminy:
 1. Klienci korporacyjni
 2. Klienci detaliczni
 3. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 4. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
Studium podyplomowe kończy się zdaniem wszystkich przedmiotów oraz egzaminem końcowym dyplomowym obejmującym zagadnienia znajdujące się w programie studiów (na postawie § 15 regulaminu studiów podyplomowych)