Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 513
tel. (61) 856 92 37

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:


dr Łukasz Matuszak,
e-mail: l.matuszak@ue.poznan.pl

Obsługę administracyjną studiów podyplomowych w Zielonej Górze prowadzi:
- mgr Magdalena Wasilik-Chłodnicka
telefon: 502 562 437