Studia trwają dwa semestry. 
Studia rozpoczną się w październiku 2018 r., a zakończą się we wrześniu 2019 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki (godziny popołudniowe) i w soboty. 

Liczba godzin: 180

Ramowy program przedmiotowy:


 • Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
 • Rachunkowość finansowa, 60 godz.,
 • Kadry i płace w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
 • Sprawozdawczość i auditing, 15 godz.,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
 • Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.


Egzaminy z przedmiotów:


 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).