XXXI edycja studiów podyplomowych Rachunkowość (w Zielonej Górze) rozpocznie się w październiku 2020 r. i będzie trwać dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formule blended learning - część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych nie częściej niż 1 – 2 razy w miesiącu, w piątki i soboty, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UEP nr 65/2020 z 31.08.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semetrze zimowym 2020/2021, zajęcia na studiach podyplomowych w semestrze zimowym będą odbywać się w formie zdalnej.


Liczba godzin: 180

Zajęcia odbywają się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym "Szkoła Myślenia Twórczego", ul. Generała Józefa Sowińskiego 27, 65-419 Zielona Góra

Ramowy program przedmiotowy:


 • Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
 • Rachunkowość finansowa, 60 godz.,
 • Kadry i płace w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
 • Sprawozdawczość i auditing, 15 godz.,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
 • Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.
 • Brak seminarium podyplomowego (ze względu na zmianę trybu ukończenia studiów - nie obowiązuje już pisanie pracy podyplomowej).


Egzaminy z przedmiotów:


 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).