Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIWK
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIWK
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne za strony Rady Programowej PIWK w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją