1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów "antyfraudowych"

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

5. Informacja w procesie audytu śledczego

6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

7. Pozyskiwanie informacji - prowadzenie wywiadu metodą FBI

8. Analiza śledcza - nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

9. Analiza śledcza - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach

10. Audyt śledczy w praktyce


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej