Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Kontakt

Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514

tel. (61) 854 30 63, (61) 856 92 37, (61) 856 92 39, (61) 856 90 88

e-mail: bsp@ue.poznan.pl 

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska