Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  1. FORMALNE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA BIZNESU NA RYNKACH AZJATYCKICH (24 godz.)
  2. STRATEGIE SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW NA RYNKACH AZJATYCKICH W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH (40 godz.)
  3. MARKETING I BUDOWANIE MARKI (24 godz.)
  4. FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI  OPERACYJNEJ NA RYNKACH AZJATYCKICH (16 godz.)
  5. LOGISTYKA I ŁANCUCH DOSTAW W AZJI (24 godz.)
  6. BIZNESPLAN (24 godz.)
  7. SEMINARIUM (8 godz.)