Program studiów podyplomowych e-Commerce obejmuje następujące zagadnienia:

e-Commerce na świecie i w Polsce: trendy rynkowe i nowe rozwiązania

8h

Zarządzanie jakością w e-commerce

12h

Projektowanie wyrobów i usług z wykorzystaniem metod kreatywnych

12h

Analiza strategiczna w e-commerce

12h

Omnichannel: integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji

4h

Analityka biznesowa w e-commerce

8h

Customer journey – proces zakupowy online

8h

Platformy sprzedażowe e-commerce

4h

e-Marketplace: organizacja działań handlowych w Internecie z wykorzystaniem platform sprzedażowych

4h

Cross-border e-commerce: sprzedaż produktów zagranicą

4h

Modele biznesu w zakresie logistyki e-commerce

8h

Logistyka e-commerce z perspektywy dystrybutora

8h

Ostatnia mila i współpraca operatorami KEP

4h

Logistyka dostaw z perspektywy operatora KEP

8h

Współpraca z operatorem logistycznym w e-commerce

4h

Powierzchnie magazynowe dla e-commerce

4h

Optymalizacja procesów w logistyce e-commerce

4h

Zarządzanie magazynem w e-commerce

8h

Zarządzanie asortymentem i zapasem w e-commerce

2h

Zarządzanie zwrotami w e-commerce

4h

Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w logistyce e-commerce

2h

Automatyzacja procesów e-commerce

8h

Analiza użyteczności strony internetowej metodą eye-trackingową

8h

Social media marketing

4h

Niestandardowa komunikacja z klientem wspierana nowymi technologiami

8h

Analiza danych marketingowych w e-commerce

8h

Seminarium podyplomowe

8h