Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12h

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 8h

Rachunkowość menedżerska 12h

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 8h

Wykorzystanie Excela w modelowaniu i analizie finansowej 12h

Prawo gospodarczej 8h

Ekonomia gospodarcza 8h

Zarządzanie kapitałem obrotowym 12h

Zarządzanie strategiczne 8h

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 8h

Ocena efektywności inwestycji 8h

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 12h

Inwestowanie na rynku papierów wartościowych 4h

Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw 12h

Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości 12h

Fuzje i przejęcia 6h

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa 6h

Nadzór korporacyjny 4h

Zarządzanie projektami 8h

Seminarium 8h