Obsługa administracyjna studiów:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)

 
tel. (61) 856 92 37

e-mail: ewa.kozlowska@ue.poznan.pl,

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP
e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
tel. kom. 501-080-832