Obsługa administracyjna studiów:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, parter, pokój 01, 02, 03 
tel. (61) 856 90 88

e-mail: magdalena.chomska-rychly@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP
e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
tel. kom. 501-080-832