Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, 

Towarowa 55 , III  piętro  , p.3.4

61-896  Poznań

tel. (61) 854 36 18;  (61) 854 30 63

e-mail:  sylwia.paluszak@ue.poznan.pl ;  bsp@ue.poznan.pl Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Anna Łupicka, prof. nadzw. UEP

e-mail: anna.lupicka@ue.poznan.pl