Studia podyplomowe Logistyka i łańcuchy dostaw przemyśle 4.0. to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0., który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych, a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne środowisko produkcyjno-logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami. Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt). 


Cele kształcenia:

1. Przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania metod prognozowania popytu.

2. Praktyczne poznanie i rozumienie mechanizmów tworzenia prognoz.

3. Poznanie sposobów optymalizacji przepływu materiałów w magazynie w celu zwiększenia wydajności operacji magazynowych.

4. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

5. Poznanie sposób identyfikacji wąskich gardeł, nieprawidłowości oraz optymalizacja procesów w celu zwiększenia ich wydajności.

6. Poznanie sposób oceny efektywności procesów.

7. Umiejętność planowania produkcji.

8. Nabycie praktycznych umiejętności mapowania i modelowania procesów.

9. Analiza procesów przy pomocy wybranych technik i programów informatycznych.

10. Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem holistycznym w logistyce i łańcuchach dostaw.


Adresaci studiów:

Studia kierowane są do menedżerów, analityków i planistów łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych obszarów logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, zarządzających: zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją, relacjami z klientami, magazynowaniem i przepływem materiałów, transportem, spedycją, kooperacją z partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw, procesem zawierania umów handlowych, a także chcących pogłębić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność kierowania zespołem w obszarze logistyki i łańcuchach dostaw.