Program:

 1. Zarządzanie zakupami
 2. Zarządzanie zapasami 
 3. Zarządzanie produkcją 
 4. Zawieranie umów logistycznych
 5. Zarządzanie przepływem materiałów
 6. Prognozowanie popytu  w łańcuchach dostaw
 7. Lean management – studium przypadku
 8. Mapowanie procesów logistycznych
 9. Efektywna organizacja gospodarki magazynowej
 10. Wdrażanie  i   ewolucja VMI- studium przypadku
 11. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 12. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw
 13. Przestrzenne uwarunkowania systemów logistycznych
 14. Strategie łańcuchów dostaw
 15. Systemy informatyczne dla logistyki i łańcuchów dostaw
 16. Planowanie produkcji
 17. Przywództwo w organizacji
 18. Logistyczna obsługa klienta
 19. Innowacje w logistyce
 20. Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek kosztów


 

Egzaminy:


Logistyczna obsługa klienta.


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym