Program:

1. Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania, trendy, zachowania nabywców (30 godz.)

2. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym – aspekty

    planistyczne, prawne i finansowe (24 godz.)

3. Strategia promocji na rynku farmaceutycznym (26 godz.)

4. Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym (18 godz.)

5. Strategie produktu i cen na rynku farmaceutycznym (27 godz.)

6. Strategia dystrybucji, merchandising apteczny (13 godz.)

7. Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne (16 godz.)

8. Rozwój kompetencji zawodowych i osobistych (22 godz.)

9. Seminarium dyplomowe (10 godz.)


Egzaminy:

1. Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania, trendy, zachowania nabywców.

2. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym – aspekty

    planistyczne, prawne i finansowe.

3. Strategia promocji na rynku farmaceutycznym.

4. Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym.

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.