Cel studiów:


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Słuchacze nabędą umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR. Słuchacze pozyskają także umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji Studia objęte są patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu