1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

2. Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

3. Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości (16 godz.)

4. Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów ( 16 godz.)

5 .Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych ( 16 godz.)

6. Pozaprocesowe aspekty prowadzenia przesłuchań/rozmów ( 16 godz.)

7. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji ( 8 godz.)

8. Ochrona kierownictwa organizacji w kontekście ryzyka nadużyć ( 8 godz.)

9. System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu compliance ( 8 godz.)

10. Uprawnienia organów państwa w obszarze ujawniania i ścigania nadużyć (8 godz.)

11. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

12. System zgłaszania nieprawidłowości jako istotny element systemu zarządzania organizacją ( 16 godz.)


Egzaminy 

  

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości
2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji
3. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym