Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie" stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Celem proponowanych studiów podyplomowych jest:

a) zapoznanie słuchaczy z unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami informatycznymi gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w biznesie,

b) nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązujących i wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

c) nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,

d) zapoznanie słuchaczy z wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w biznesie,

e) nabycie przez słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyboru i rekomendowania optymalnych rozwiązań.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach, przygotowujących się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zajmujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych, administratorów IT i innych zainteresowanych tematyką studiów. 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Słuchaczami mogą zostać absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.