1. Finanse samorządu terytorialnego -12h

2. Podatki lokalne - 20h

3. Opłaty lokalne - 12h

4. Postępowanie administracyjne - 12h

5. Dyscyplina finansów publicznych - 12h

6. Rachunkowość podatków i opłat lokalnych - 24h

7. Ordynacja podatkowa - 16h

8. Źródła prawa w podatkach i opłatach lokalnych - 8h

9. Postępowanie egzekucyjne w administracji - 12h

10. Prawo karno-skarbowe - 8h

11. Postępowania sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych - 12h

12. Pomoc publiczna - 8h

13. Prawo spadkowe w postępowaniach podatkowych - 8h

14. Niepodatkowe należności gminy - 8h