Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości (kod według klasyfikacji zawodu 241103), zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

W ramach studiów kandydaci do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości uzyskają wiedzę teoretyczną dotyczącą rachunkowości, opodatkowania przedsiębiorstw, wybranych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej, które są niezbędne do prowadzenia rachunkowości.

Efektem studiów jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek.

Studia przeznaczone są dla kandydatów do pracy w zawodzie specjalisty
ds. rachunkowości. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich, które chcą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym lub controllingu.

Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej.