Opis studiów:


Studia mają charakter studiów bazowych, operacyjnych, bardzo praktycznych, zarówno w odniesieniu do HR transakcyjnego (przedmioty 1-6 z programu studiów), jak i HR transformacyjnego (przedmioty 7-11 z programu studiów). Przesłanką utworzenia studiów jest przede wszystkim intensywny rozwój problematyki związanej ze sprawami pracowniczymi, rozwój działów personalnych w przedsiębiorstwach, wynikający także z sytuacji na polskim rynku pracy. Kilkunastoletnie doświadczenie w edukacji osób zajmujących się HR spowodowało, że zaproponowano dwie ścieżki tej edukacji: podstawową (Specjalista HR) i zaawansowaną (Strategiczny HR Business Partnering - studia planowane do uruchomienia wiosną 2020 roku). 
Celem tych studiów jest przygotowanie kompetencyjne osób zajmujących się operacyjnie sprawami kadrowymi w przedsiębiorstwach (ale też organizacjach nie biznesowych).

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób które mają małe doświadczenie w HR, dopiero przygotowują się do pracy w tym obszarze, przekwalifikowują się. Studia mają przygotować zainteresowanych do pracy na podstawowych stanowiskach operacyjnych w działach HR. Druga grupa to menedżerowie (ale też właściciele) zarządzający mniejszymi podmiotami, którzy z racji wielkości podmiotu i bycia kierownikami zakładu pracy w rozumieniu kp realizują znaczą część zadań HR.