Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

1) Prawo pracy

2) Wartościowanie pracy i projektowanie wynagrodzeń

3) Analiza i dobór świadczeń pracowniczych

4) Dokumentacja pracownicza i dane osobowe w procesach HR

5) Systemy kadrowo-płacowe

6) Zarządzanie kosztami pracy

7) Rekrutacja, selekcja i wdrażanie pracowników

8) Analiza potrzeb rozwojowych, projektowanie i ocena efektywności szkoleń

9) Ocena okresowa pracowników

10) Kształtowanie warunków pracy

11) Organizacja funkcji personalnej

12) Warsztaty kadrowe