Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
 

"Studia podyplomowe w zakresie edukacji ekonomicznej dla Policji – przestępczość finansowa" umożliwiają funkcjonariuszom Policji zdobycie lub pogłębianie wiedzy ekonomicznej. Celem studiów jest podwyższenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji realizujących na rzecz państwa polskiego i jego mieszkańców zadania z zakresu wykrywania przestępstw gospodarczych.

Uczestnictwo w studiach umożliwia nabycie wiedzy ekonomicznej z zakresu przestępczości finansowej w sektorze bankowym, na rynku ubezpieczeń, kryptowalut, w obszarze podatku VAT, ceł, zamówień publicznych i funduszy europejskich, a także zwiększeniem umiejętności praktycznych w obszarze przeprowadzenia audytu śledczego.