Obsługa administracyjna studiów:

 

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, 

ul. Towarowa 55, III  piętro, p.3.4

61-896  Poznań

tel. (61) 854 36 18;  (61 )854 30 63

e-mail  bsp@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska
e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl