Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


1. Elementy kryptografii,

2. Aspekty technologiczne blockchain,

3. Bezpieczeństwo technologii blockchain,

4. Zmiany w gospodarce wynikające z wdrożenia technologii blockchain,

5. Blockchain – doświadczenia praktyczne,

6. Charakterystyka rynku kryptowalut,

7. Kryptowaluty – doświadczenia praktyczne,

8. Aspekty prawne stosowania technologii blockchain,

9. Marketing projektu blockchain,

10. Finansowanie projektów blockchain