Cel studiów podyplomowych 'Technologie finansowe (FinTech)':

FinTech to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Obejmuje on innowacje wdrażane m. in. w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, płatnościach, usługach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych oraz w nadzorze i regulacjach finansowych. Celem studiów podyplomowych "Technologie finansowe (FinTech)" jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, powstającymi w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor technologii finansowych, uświadomienie uczestnikom studiów szans biznesowych, jakie wiążą się z rozwojem nowego sektora finansowo-technologicznego, a także przygotowanie ich do podejmowania wyzwań zawodowych w tym obszarze. Dla przedstawicieli tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego studia te stanowią z kolei możliwość identyfikacji zagrożeń i szans wynikających z pojawienia się w sektorze finansowym nowych graczy i technologii oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy. 

Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą FinTech oraz pozyskać umiejętności praktyczne związane z technologiami finansowymi, a także dla młodych przedsiębiorców, zapewniając im wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech.