Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych "Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatkowa z zastosowaniem technologii IT" jest dostarczenie poszerzonej i zaawansowanej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych.

Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, optymalizacji podatkowej, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej.

Do atutów studiów można zaliczyć:

  • zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty,
  • wykładowcy z doświadczeniem praktycznym (główni księgowi, biegli rewidenci, wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce),
  • zajęcia wykorzystujące technologie informatyczne, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • egzaminy odbywające się w formie elektronicznej (Słuchacze zdają egzaminy zdalnie łącząc się z domu/pracy z systemem edukacyjnym Moodle).
Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich, dysponujących podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, w szczególności pracowników biur rachunkowych i służb finansowo-księgowych. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Studia przeznaczone są w szczególności dla absolwentów orgazniowanych przez UEP studiów podyplomowych „Rachunkowość” (w Bydgoszczy).