Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:


1. Organizacja rachunkwości i kontroli wewnętrznej (10h)

2. Odroczony podatek dochodowy (5h)

3. Wycena skłądników aktywów i pasywów - skutki bilansowe i podatkowe (57h)

4. Sprawzdania finansowe i ich analiza - case studies (47h)

5. Zastosowanie technologii informatycznych w rachunkowości (30h)

6. Etyka w rachunkowości (5h)

7. Podatek dochodowy i optymalizacja podatkowa (17h)

8. Podatek VAT i inne podatki (17h)

9. Pisemny egzamin końcowy (2h)


Program studiów przewiduje egzaminy z następujących przedmiotów:

1. Wycena skłądników aktywów i pasywów - skutki bilansowe i podatkowe

2. Sprawzdania finansowe i ich analiza - case studies

3. Podatek dochodowy i optymalizacja podatkowa

4. Podatek VAT i inne podatki

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego, obejmuącego zagadnienia z zakresu tematyki całych studiów podyplomowych.