Program :

Standardy zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301) 24 godz.

Identyfikacja, klasyfikacja i mapowanie procesów w organizacji 12 godz.

Analiza wpływu zdarzenia na organizację (BIA) 16 godz.

Analiza ryzyka 16 godz.

Zarządzanie kryzysowe 16 godz.

Strategia zarządzania ciągłością działania 8 godz.

Plan ciągłości działania (BCP) 20 godz.

Testowanie, utrzymanie i przegląd systemu zarządzania ciągłością  działania 8 godz.

System zarządzania kryzysowego w Polsce 8 godz.

Infrastruktura krytyczna 12 godz.

Audyt systemu zarządzania ciągłością działania 12 godz.

Komunikowanie kryzysowe 8 godz.


Egzaminy:

Standardy zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301)

 Analiza wpływu zdarzenia na organizację (BIA)


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;