Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką dostępności cyfrowej, w szczególności osób odpowiedzialnych za zapewnianie dostępności cyfrowej w organizacji.