1. Prawne aspekty dotyczące dostępności cyfrowej i osób z niepełnosprawnościami
2. Technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
3. Podstawy języka migowego i nagrywania tłumaczy języka migowego
4. Projektowanie uniwersalne
5. Obsługa klienta z niepełnosprawnością w mediach cyfrowych
6. Zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych
7. Deklaracja dostępności
8. Audiodeskrypcja
9. Tekst alternatywny
10. Napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu
11. ETR - tekst łatwy do czytania i zrozumienia
12. Ochrona danych osobowych w mediach
13. Wystąpienia w mediach
14. Audyt strony internetowej i aplikacji mobilnej