Czas trwania studiów (III edycja): dwa semestry 
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy (piątki, soboty, niedziele )

 

Sprawdź również:

Zarządzanie projektami - dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami - narzędzie dla praktyków - dowiedz się więcej


Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów w warunkach gospodarki rynkowej, przy wykorzystaniu różnych metodyk (zarówno tradycyjnych – kaskadowych, jak i zwinnych) oraz utylitarnych metod zarządzania.

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie Słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów oraz z konkretnymi metodykami, metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.


W ramach studiów słuchacze przystępują do dwóch egzaminów certyfikujących, których pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatów: PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® Foundation.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących dowolne stanowiska związane z zarządzaniem lub partycypacją w postępowaniach projektowych i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.