Dlaczego warto studiować E-marketing?


Internet stał się nieodłączną częścią życia. W Polsce dostęp do Internetu ma prawie 2/3 populacji a wg różnych badań średni czas spędzany online wynosi już 4-6 godzin dziennie.* Obecnie nikt chcący wypromować swoją markę, firmę, produkt czy usługę nie może już ignorować tego medium. Wydatki na reklamę online rosną co roku i zaczynają przewyższać wydatki na reklamę w tradycyjnych mediach.**
Internet jest różnorodnym i szybko zmieniającym się medium. Daje to wiele możliwości dotarcia z przekazem reklamowym do użytkowników, ale też jest dużym wyzwaniem dla marketerów. Ciągle zmieniające się trendy internetowe, powstawanie nowych mediów społecznościowych, rozwój technologii mobilnych, rozwój narzędzi marketingowych, postępująca automatyzacja prowadzenia kampanii powodują konieczność ciągłego dokształcania się w obszarze marketingu internetowego aby móc skutecznie prowadzić promocję i sprzedaż online.

Naszym największym atutem są wykładowcy, znani specjaliści z branży, posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie, pracujący dla przedsiębiorstw takich jak:

     


Cel studiów:

Problematyka studium swoim zasięgiem obejmuje szeroki zakres pojęć i narzędzi związanych z prowadzeniem działań marketingowych w Internecie, w tym zwłaszcza:

- Projektowanie i optymalizacja użytecznych stron internetowych i aplikacji mobilnych,

- Rodzaje kampanii marketingowych w Internecie - uczestnicy studiów dowiedzą się, które kampanie służą do realizacji jakich celów, jak optymalizować kampanie i na co przeznaczać budżety marketingowe,

- Tajniki komunikacji w sieci: PR online, wizerunek marki, jak rozmawiać w Social Media, itp. - po ukończeniu studiów uczestnicy będą wiedzieli, nie tylko co zrobić w przypadku negatywnych komentarzy, ale jak nie dopuścić do takiej sytuacji,

- Nowoczesne narzędzia marketingowe - studia zapewniają zdybcie praktycznych umiejętności i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, takimi jak: systemy do e-mail marketingu i marketing automation, Google Adwords, platforma DoubleClick, Google Analytics, narzędzia do monitoringu Internetu,

- Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy - na zajęciach będą omawiane case`y z rynku oraz przykłady kampanii do zastosowania w praktyce,

- Analityka internetowa: co mierzyć i jak wykorzystywać dane do podejmowania decyzji o dalszych kampaniach,

- Prawne aspekty działań marketingowych w Internecie.

 

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach niniejszych studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania Internetu do celów marketingowych i biznesowych. zajęcia prowadzone są przez uznanych praktyków i wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie w e-biznesie co pozwoliło na przygotowanie programu, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-marketingu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. W ramach studiów słuchacze będą mieli możliwość:

- Opanowania podstaw e-marketingu, a w szczególności znajomości wpływu Internetu na działalność marketingową,

- Nabycia umiejętności prowadzenia analiz dotyczących działań e-marketingowych,

- Poznania zasad, narzędzi i procedur związanych z zarządzaniem projektami e-marketingowymi,

- Poznania najnowszych trendów w marketingu internetowym,

- Nabycia umiejętności zaplanowania skutecznej kampanii promocyjnej w Internecie.


Adresaci studiów:

Studia adresowane są zarówno do osób posiadających już określoną wiedzę w zakresie e-marketingu i chcących ją pogłębić jak i również do osób, które dopiero zaczynają poznawać problematykę prowadzenia działań marketingowych w Internecie. Program studiów, dobór kadry prowadzącej zajęcia oraz charakter prowadzonych zajęć mają na celu spełnienie potrzeb obu wskazanych wyżej grup słuchaczy.