Sekretariat:


Anna Dybiona-Jaroni
Katedra Europeistyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 827
61-895 Poznań
tel. 061-854-33-22
e-mail: europa@ue.poznan.pl

http://euro.ue.poznan.pl/


Kierownik studiów:


dr hab. Ida Musiałkowska, prof. nadzw. UEP
e-mail: ida.musialkowska@ue.poznan.pl