Cel studiów:


Celem studiów jest stworzenie słuchaczom warunków do zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy. Słuchacze poznają normatywne i rynkowe determinanty systemu kadrowego organizacji, nowoczesne metody analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych, dowiadują się o i ćwiczą zastosowanie nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników, oceny i wynagradzania za wyniki i potencjał rozwojowy oraz inwestycji sposobów na okres po aktywności zawodowej, dowiadują się o prawidłowościach zachowania człowieka w organizacji i możliwościach jakie w praktyce zarządzania stwarza psychologia. Poszczególne sub-dziedziny ZZL są ilustrowane przykładami z praktyki polskich i zagranicznych organizacji przez wykładowców mających osobiste doświadczenie w ich wdrażaniu.  


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osób, pragnących zdobyć nową specjalność zawodową. Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci uczelni wyższych.