Opis szkolenia


MS Excel jest najczęściej wykorzystywanym w praktyce biznesowej arkuszem kalkulacyjnym. Umożliwia nie tylko prezentację danych w układzie tabelarycznym oraz wykonywanie na ich podstawie różnego typu analiz, ale również stwarza możliwość wizualizacji tych danych w postaci zaawansowanych wykresów, a także sporządzania raportów w formie dynamicznych dashboardów. Możliwe jest również tworzenie formularzy, które przy wsparciu makr (język VBA) umożliwią komunikację z użytkownikami arkusza oraz automatyzację pracy.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy miały lub mają na co dzień styczność z arkuszem MS Excel oraz opanowały jego obsługę na poziomie co najmniej podstawowym. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby zaawansowane, które pragną ją ugruntować oraz poszerzyć o podejmowane w trakcie szkolenia kwestie.

 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala między innymi:

1)       nabyć umiejętności pozwalające na pracę na znaczących zasobów danych poprzez wykorzystanie funkcji takich jak „wyszukaj.pionowo” czy „przesunięcie”

2)       nauczyć się zastosowania narzędzi takich jak formatowanie niestandardowe, warunkowe czy formanty formularzy w celu efektywniejszej pracy w arkuszu,

3)       nauczyć się zasad wizualizacji danych, między innymi poprzez stosowanie dynamicznych wykresów,

4)       nabyć umiejętności, które pozwolą na szybszą analizę danych,

5)       zabezpieczyć tworzone przez siebie arkusze przed ich modyfikacją przez użytkowników zewnętrznych,

6)       nauczyć się podstaw programowania w języku VBA, w celu automatyzacji pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)


Dwa dni szkoleniowe - 16h
Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program


Zaawansowane formuły stosowane w MS Excel wykorzystywane w analizie dużych zbiorów danych

Zaawansowane sposoby prezentacji danych za pomocą formatowania warunkowego

Formatowanie niestandardowe

Definiowanie nazw

Tworzenie dynamicznych zakresów, pobieranie zakresów poprzez nazwę

Formularze i ich rola w sterowaniu arkuszem

Zaawansowanie techniki tworzenia wykresów

Analiza poprawności danych

Wykorzystanie narzędzi: Szukaj wyniku, Solver oraz Analiza danych

Ochrona arkusza – możliwości i ograniczenia

Podstawy VBA – możliwości jego wykorzystania w automatyzacji pracy


Trenerzy


dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.
Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 990 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały dydaktyczne,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl