Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oferuje kompleksowe programy szkoleniowe z obszaru ochrony danych osobowych, aktualizujące i systematyzujące wiedzę w tym temacie w kontekście zmian regulacyjnych, jakie będą obowiązywały od 25 maja 2018 roku.