Opis szkolenia

CELE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

·        Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.

·        Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.

·        Będą potrafili budować materiały szkoleniowe oraz prezentacje multimedialne.

·        Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska     grupowe.

·        Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania i moderowania grupą.

·        Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z    grupą i podczas wystąpień przed publicznością.

 

Czas trwania: 16 h, 2 dni

 

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50
14.20-15.50 Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program

Umiejętności i wizerunek trenera

·        Kompetencje komunikacyjne i emocjonalne w pracy z grupą.

·        Mowa ciała i prezentacja, czyli jak stworzyć spójną wypowiedź.

·        Rola głosu w wystąpieniu przed grupą szkoleniową.

·        Ekspresja ciała.

 

Przygotowanie wystąpienia przed grupą

·             Poznaj swoich odbiorców – jakie mają oczekiwania?

·             Zdefiniuj cel i sposób wypowiedzi.

·             Jak zbudować i zapamiętać strukturę długich wypowiedzi?

·             Z pamięci czy z notatek – jaką metodę wybrać i jak unikać błędów?

·             Siła przekazu – sposoby zwiększenia skuteczności.

 

Trudne sytuacje podczas wystąpień przed grupą – jak sobie z nimi radzić?

·        Kontakt z grupą – jak go stworzyć i utrzymać?

·        Jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?

·        Pytania na które nie znamy odpowiedzi - wiarygodność i autorytet

·        Jak zwiększyć umiejętność odpierania argumentów i prezentacji własnych    racji?

·        Dyskusje i spory, czyli zarządzanie sytuacją kryzysową.

·        Manipulacja – jak jej nie ulec?

  • Rozpoznawanie trudności w pracy z grupą i efektywne ich rozwiązywanie.
  • Radzenie sobie z "trudnym" uczestnikiem.

·        Gdy zawiedzie sprzęt.

 

Sztuka opanowania stresu i tremy prezentacyjnej

·        Jak wykorzystać stres podczas prezentacji?

·        Skuteczne sposoby radzenia sobie z tremą.

·        Oddech jest bardzo ważny, czyli jak oddychać, by uniknąć bezdechu?

 

Planowanie i projektowanie szkoleń

·        Określanie celów szkoleniowych.

·        Dobór metod szkoleniowych i ćwiczeń.

·        Efektywne zarządzanie czasem szkoleniowym.

·        Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.


Trenerzy

               dr Tomasz Kopczyński
Menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1250 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 


Cena szkolenia obejmuje::

• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne,
• przerwę kawową,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEPTerminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Zapisz się na szkolenie przez BUR