Opis szkolenia


Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z kontrahentami oraz współpracownikami
Forma zajęć: teoretyczno-warsztatowa

Czas trwania: 16h
Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program


Moduł 1. Wprowadzenie do zagadnienia negocjacji
• Konflikt interesów
• Strategie podejścia do konfliktu
• Sposoby rozwiązywania konfliktu
• Strategie negocjacyjne
• Taktyki negocjacyjne

Moduł 2. Przygotowanie do negocjacji
• Analiza własnych interesów
• Analiza interesów drugiej strony
• Sposoby pozyskiwania informacji
• Analiza możliwych alternatyw

Moduł 3. Prowadzenie negocjacji
• Pierwsze wrażenie
• Mowa ciała
• Taktyki aktywnego słuchania
• Taktyki przekonywania
• Sposoby stawiania pytań

Moduł 4. Przegląd taktyk negocjacyjnych
• Mądre ustępstwa
• Obietnice
• Groźby
• Taktyki zobowiązania
• Blef
• …

Trenerzy


 Magdalena Serafin


Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje::
• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne,
• przerwę kawową,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl