Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów prywatnych i publicznych, oficerów compliance, kandydatów na oficerów compliance, osób odpowiedzialnych za system whistleblowing w organizacji, audytorów, osób prowadzących wewnętrzne postepowania w sprawie naruszeń oraz kadry zarządzającej.Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

 

   

Plan dnia szkoleniowego

Dzień I, II, III

Godz. 9:00-9.45

Godz. 9:50-10:35

Godz. 10:35-11:20

Godz. 11:30-12:15

Przerwa 12:15- 13:00

Godz. 13:00-13:45

Godz. 13:50-14:35

Godz. 14:35-15:20

Godz. 15:30-16:15

 

Czas trwania = 3 dni

Program


Moduł I

Compliance w organizacji

Polityka, procedury i funkcje zgodności w organizacji

 
Regulacje prawne compliance w organizacji oraz wytyczne i zalecenia
Funkcje compliance
Zadania i rola oficera compliance compliance w organizacji
Polityka compliance
Program compliance
Planowanie i przygotowanie systemu zgodności
Ocena ryzyka zgodności, metodologia oceny ryzyka


Ćwiczenia – definiowanie obszarów zgodności, przygotowanie zadań oficera compliance

 

Moduł II

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji

Strategie przeciwdziałania korupcji i nadużyciomPodstawowe terminy związane z nadużyciami i korupcją
Ryzyka występowania zjawiska nadużyć i korupcji w organizacji
Symptomy, sposoby identyfikacji ryzyka – działania zapobiegające
Regulacje prawne, wytyczne, standardy w zakresie przeciwdziałania
Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania
Procedury antykorupcyjne i zapobiegania nadużyciom
Działania następcze - wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Kontrola organów państw - zakres uprawnień i obowiązki
Weryfikacja klienta, kontrahent pod katem ryzyka nadużyć - należytą staranność

 

Ćwiczenia – przygotowanie polityk i procedur

 

Moduł III

Działania następcze - zgłaszanie nadużyć (whistleblowing)

Systemy informacji o nieprawidłowościach


Przepisy dotyczące wewnętrznych systemów zgłoszeń - obowiązki pracodawcy
Zakres regulacji dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Regulacje, wytyczne i standardy w zakresie wewnętrznych systemów zgłoszeń
Zgłoszenia i ujawniania publiczne
Polityki, procedury i dokumentacja związana z wewnętrznymi systemu zgłoszeń w organizacji
Tworzenie systemów zgłaszania - elementy budowy zaufania i bezpieczeństwa dla sygnalistów 
Sygnalista w organizacji -  dobre praktyki
Działania następcze - weryfikacja, analiza, postępowania

 

Ćwiczenia - współpraca z sygnalistą, działania następcze
Trenerzy  Krzysztof Krak

  Specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Krzysztof Krak jest doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

  Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez Biuro oraz koordynował i aktywnie uczestniczył w realizacji zadań „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Wcześniej, od 2006 roku, zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz. Przez lata pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

   

  Autor publikacji i prelegent na wielu konferencjach i seminariach na temat zwalczania i zapobiegania korupcji.

   

  Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia na kierunku Integracja i Bezpieczeństwo Europejskie w Wyższej Szkole Humanistycznej.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl