Opis szkolenia

W obecnych uwarunkowaniach związanych z sytuacją pandemiczną, szkolenia, spotkania oraz warsztaty realizowane są coraz częściej on-line przy pomocy różnych platform umożliwiających tego typu kontakt. Należy spodziewać się, że w kolejnych miesiącach oraz latach kontakty szkoleniowe, warsztatowe, spotkania oraz narady realizowane będą w dużym stopniu on-line. Proponowane szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które prowadzą szkolenia, są moderatorami i prowadzącymi warsztaty, spotkania on-line. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady, mechanizmy oraz specyfikę szkoleń i warsztatów on-line, ale przede wszystkim nauczą się tak organizować, przeprowadzać tego typu spotkania, aby były efektywne, osiągać założone rezultaty oraz utrzymywać koncentrację uczestników. Uczestnicy poznają więc różne aspekty wpływające na efektywność szkoleń i warsztatów on-line: techniczno-organizacyjne, psychologiczne oraz komunikacyjne. Całość stanowi przydatną i praktyczną pomoc dla wszystkich osób pragnących podnieść swoje kompetencje w tym obszarze. 


Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face.  


Czas trwania: 2 dni
Plan dnia:
godz. 15.00-20.00

Program

1)     Szkolenia on-line a szkolenia tradycyjne - podobieństwa i różnice.

a.     Wyjaśnienie na czym polegają zasadnicze różnice między szkoleniami on-line i off-line dla uczestników i prowadzącego.

b.     Kluczowe ułatwienia i trudności dla prowadzącego oraz odbiorcy.

c.     Narzędzia do prowadzenia szkoleń: Zoomi, Meet (charakterystyka, jak z nimi pracować)

2)     Przygotowanie szkolenia on-line.

a.     Rola i znaczenie odpowiedniego przygotowania części merytorycznej – jak ją przygotowywać i na co zwrócić uwagę.

b.     Forma przygotowania materiałów pomocnych w trakcie szkolenia (materiały wizualne, graficzne).

        -  Dodatkowe narzędzia i rozwiązania przydatne i podnoszące koncentrację oraz zainteresowanie szkoleniem.

c.     Przygotowanie ewentualnych ćwiczeń dla uczestników: jakie formy się sprawdzają jakie mniej w trakcie szkoleń on-line.

d.     Przygotowanie siebie i otoczenia do szkolenia on-line:

        -   Długość szkolenia, częstotliwość przerw (bardzo istotne w szkoleniach on-line).

        -  Forma wypowiedzi: tempo, język.

        -   Przygotowanie odpowiedniej formy szkolenia dostosowanej do prezentowanej tematyki.

        -  Wygląd (wizerunek własny, otoczenie w „oku kamery”, pomoce techniczne).

3)     Prowadzenie szkolenia on-line.

a.     Aspekty techniczne prowadzenia szkoleń on-line.

        -   Panowanie nad kamerą, mikrofonem, dodatkowymi aplikacjami i materiałami pomocniczymi w szkoleniu.

        -   Co zrobić, aby być dobrze słyszalnym i widzianym.

        -   Płynność posługiwania się programami do prowadzenia zajęć on-line (na co zwrócić uwagę).

        -   Kluczowe pułapki dla prowadzącego wynikające ze specyfiki narzędzi do prowadzenia szkoleń on-line.

b.     Praca z uczestnikami szkolenia.

        -   Co robić, aby utrzymać koncentrację uczestników.

        -   Metody utrzymywania dialogu i informacji zwrotnej z uczestnikami – jak unikać efektu „monologu do komputera”.

        -   Aktywizacja grupy, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach (czy i jak robić oraz jak je przeprowadzać organizacyjne.

        -   Trudne sytuacje w trakcie szkoleń on-line i jak sobie z nimi radzić (trudne pytania, brak dialogu i reakcji, etc.)

        -   Psychologiczne aspekty zarządzania szkoleniem on-line – praktyczne porady jak minimalizować ograniczenia percepcji oraz koncentracji uczestników szkoleń on-line.


Trenerzy    dr Tomasz Kopczyński

    menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online,
· opiekę merytoryczną trenera,
· materiały dydaktyczne w formie elektronicznej,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl