Opis szkolenia

Szkolenie  podejmuje tematykę sprawozdania finansowego sporządzanego przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jego zawartości informacyjnej, a także analizy takiego sprawozdania finansowego. Celem szkolenia jest nie tylko wykształcenie w uczestnikach umiejętności czytania i rozumienia zawartości sprawozdania finansowego sporządzonego przez jednostki sektora MŚP, ale również oceny kondycji finansowej takiej jednostki, zarówno za pomocą jednowymiarowej analizy wskaźnikowej, jak i za pomocą podejścia wielowymiarowego. Powyższe umiejętności mogą być przydane zarówno w monitoringu własnej kondycji przez przedsiębiorcę, ale również do oceny potencjalnego zagrożenia współpracy z kontrahentem, którego sprawozdaniem dysponujemy. W trakcie podjęte zostaną niezbędne kwestie teoretyczne, ale nacisk zostanie położony na praktyczne zastosowanie omawianych tematów. Wynika z tego również forma szkolenia, które w dniu drugim przyjmie miejscami również postać warsztatową i będzie prowadzone z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.


UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)

Forma zajęć: online
Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe
Najbliższe edycje:
Edycja kwietniowa: 30.03. i 1.04.

Dzień I 
Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

Dzień II
Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

Program


Dzień 1

Sprawozdanie finansowe: jego konstrukcja oraz zawartość informacyjna


Prowadzący: dr Artur Jastrzębowski

Plan:

1.      Źródła informacji finansowej działalności jednostki z sektora MŚP.

2.      Uproszczone formy ewidencji a ich przydatność informacyjna.

3.      Cele sporządzania sprawozdań finansowych jednostek sektora MŚP.

4.      Podmioty tworzące sprawozdania finansowe i ich charakterystyki.

5.      Elementy sprawozdania finansowego.

3.1.Bilans,

3.2.Rachunek Zysków i strat,

3.3.Rachunek przepływów pieniężnych,

3.4.Zestawienie zmian w kapitale własnym,

3.5.Informacja dodatkowa jako pogłębiona analiza działań jednostki.

4.      Wprowadzenie do analizy finansowej

5.      Analiza finansowa z punktu widzenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

6.      Analiza struktury oraz dynamiki sprawozdania finansowego.


Dzień 2

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – ujęcie jednowymiarowe oraz wielowymiarowe


Prowadzący: dr Bartosz Kabaciński

Plan:

1.      Analiza wskaźnikowa jako element analizy finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP.

1.1.Wskaźniki płynności finansowej.

1.2.Wskaźniki zadłużenia.

1.3.Wskaźniki aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.

1.4.Wskaźniki rentowności.

2.      Istota wielowymiarowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

3.      Analiza dyskryminacyjna jako wielowymiarowa metoda ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

4.      Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w procesie oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Trenerzy


dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.


dr Artur Jastrzębowski
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych m.in. następujących przedmiotów: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość grup kapitałowych, Preparation and Analysis of Financial Statements. W sferze praktyki gospodarczej pracuje jako główny księgowy w jednej z poznańskich spółek, zajmuje się także doradztwem gospodarczym.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)
 
Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne online,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.


Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl