Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chcą zapewnić odpowiedni poziom  bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej. Wiele podmiotów na skutek pandemii zmuszona została do zmiany dotychczasowego trybu pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Warto zadbać i zweryfikować, czy dotychczas stosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa w tym, w szczególności przepisami ochrony danych osobowych.  

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko w jaki sposób zorganizować pracę zdalną, aby była zgodna z RODO, w jaki sposób zorganizować stanowisko pracy, ale także w jaki sposób postępować, by zminimalizować ryzyko wycieku danych. 

Plan dnia: godz. 16.00-19.00

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Program


1.      Czym jest praca zdalna?

2.     Właściwe korzystanie z infrastruktury informatycznej

·        Bezpieczne logowanie

·        Dostęp do poczty e-mail

·        Korzystanie z komunikatorów

·        Drukowanie dokumentów

·        Przechowywanie danych

·        Wykorzystywanie prywatnego sprzętu

3.     W jaki sposób zorganizować stanowisko pracy podczas pracy zdalnej?

4.     Procedury bezpieczeństwa

5.     Monitoring pracy zdalnej

6.     Najczęściej występujące incydenty związane z pracą zdalną

 Trenerzydr Agnieszka Stępień-Banach

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja , upadłość w europejskiej firmie.  

Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń  z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 599 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl