Opis szkolenia

Cel szkolenia:

- dowiemy się o początkach projektowania na przykładzie d school

- poznamy etapy wykorzystywane w projektowaniu

- zrozumiemy metody i techniki wykorzystywane na każdym etapie

- zmierzymy się z rzeczywistym wyzwaniem projektowym

- poznamy oczekiwania klienta

- wypracujemy propozycję rozwiązań

- zbudujemy prototypy i je przetestujemy

Do kogo skierowane?

·       do osób rozważających podjęcie pracy w zespołach które rozwijają produkty w oparciu o Service Design i Design Thinking

·       do pracowników zespołów, którzy przygotowują nowe produkty lub procesy w firmie

·       do menedżerów i właścicieli którzy wdrażają, rozwijają produkty i usługi w firmach

·       do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami projektowania

·       do zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem metody i narzędzi w codziennej pracy

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom i Miro.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 


Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45 -  19:15  - warsztat

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30 - 20.15  - warsztat

 

Dzień II

16.00-20.15

 

16.00-17.30   - warsztat

17.30 – 17.45 - przerwa

17:45-19:15   - warsztat

19.15 – 19.30 - przerwa

19:30-20.15   - warsztat
ProgramW trakcie szkolenia:

Zapoznamy się z podstawowymi informacjami i zagadnieniami związanymi z projektowaniem. 

Przejdziemy przez kolejne kroki projektowania.

Poznamy  i przećwiczymy w praktyce wybrane narzędzia i techniki wykorzystywane w poszczególnych etapach.

Dowiemy się w jaki sposób poznać potrzeby klientów w oparciu o wywiad. Przygotujemy się do wywiadu  i go przeprowadzimy.

Przećwiczymy tworzenie ścieżki klienta, oraz dowiemy się co to są pytania generatywne. 

Zbierzemy propozycje wykorzystując różne techniki generowania pomysłów.

Zbudujemy prototyp  z wykorzystaniem narzędzia do prototypowania, poznamy różnicę między prototypem LoFi i HiFi.

Następnie zapoznamy się z metodami testowania i  zweryfikujemy wypracowaną koncepcję.

Na koniec dowiemy się jak rozpocząć proces wdrażania w życie naszych pomysłów.
Trenerzy


    Damian Trzecki - moderator Design Thinking, Agile Coach, facilitator

    Z wykształcenia politolog i ekonomista. Od 16 lat związany z branżą finansową i produkcyjną. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Agile Coach (PSM1, PSM2). Praktyk i entuzjasta nowoczesnego projektowania w oparciu o metodę Design Thinking. Od wielu lat wdraża projekty rozwojowe i transformacyjne w Santander Bank Polska. Tworzy i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu technik projektowania, metod pracy zwinnej i samoorganizacji zespołów. Optymista i pragmatyk. Zwolennik upraszczania  procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.    Łukasz Molenda prawnik i ekonomista z ponad 20 letnim stażem w bankowości i finansach. Wieloletnie doświadczenie w  zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz portfelem produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. Praktyk zarządzania. Od ponad 3 lat pracuje w metodzie Agile jako Agile Coach w Banku Santander Polska S.A. wspierając transformację w kierunku zwinności w banku.

    Certyfikowany facylitator i coach, scrum master (PSM 1, PSM 2).
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 899 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online ,
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· opiekę merytoryczną trenera,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl