Opis szkolenia


Od kilku lat metody zwinnego zarządzania zyskują na popularności w organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy, wiele organizacji boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników. Autorskie szkolenie PSM I jest odpowiedzią na potrzeby osób zarówno zajmujących się zawodowo projektami w dziedzinie IT, jak i tych, które chcą wdrożyć filozofię zwinnego działania do innych branż, a nawet życia codziennego.

 

Szkolenie wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, odwadze, skupieniu na celu, otwartości i szacunku. W tracie szkolenia Uczestnik zostaje zapoznany zarówno z podejściem do zwinnego zarządzania (Scrum) oraz wieloma przydatnymi narzędziami, takimi jak tablica Kanban czy Planning Poker.

 

Szkolenie ma formę interaktywną z uwzględnieniem licznych przykładów praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, ćwiczeniami oraz grą symulacyjną.

 

Cel szkolenia

 • Poznanie korzyści wynikających z użycia Scruma (zgodnie z najnowszym wydaniem Scrum Guide).
 • Poznanie filozofii zwinnego działania opartego o Manifest Agile.
 • Zrozumienie i poznanie sposobów prowadzenia prac w Scrumie, dzięki interaktywnym ćwiczeniom oraz symulacji AGILEX – Zwinny Robot.
 • Przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PSM I.

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika

 • Praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego.
 • Możliwość uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy potrzebnej do pełnienia roli Scrum Mastera – PSM I.
 • Poznanie podstaw Scruma oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia.
 • Zrozumienie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.

Korzyści ze szkolenia dla organizacji

 • Dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki częstszym wdrożeniom.
 • Wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu.
 • Redukuje ryzyko dostarczenia produktów niskiej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania.
 • Promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Grupa docelowa

 • Osoby chcące poznać filozofię Agile.
 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy.
 • Członkowie zespołów wytwórczych, którzy chcą lepiej zrozumieć aspekty zwinnego zarządzania w inicjatywach, w których uczestniczą.
 • Osoby, które na co dzień są decydentami w projektach / programach, które chcą zrozumieć, co się dzieje na poziomie wytwarzania produktów.
 • Przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem iteracyjnego i przyrostowego realizowania projektów w oparciu o współpracę.

Certyfikacja


Szkolenie przygotowuje uczestnika do przystąpienia do egzaminu certyfikującego. UWAGA! Egzamin odbywa się w formie online, przez przeglądarkę internetową (web-proctored exam). O wykupieniu i przystąpieniu do egzaminu decyduje uczestnik we własnym zakresie. 

Egzamin w cenie 150$ do zakupu poprzez stronę scrum.orgEgzamin PSM I umożliwia uzyskanie oficjalnego certyfikatu wydawanego przez Scrum.org. Voucher egzaminacyjny nie posiada daty ważności oraz uprawnia do jednokrotnego przystąpienia do egzaminu.

Przebieg egzaminu PSM I:

 • Egzamin testowy zwierający pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz Prawda/ Fałsz,
 • Egzamin składa się z 80 pytań,
 • Próg zdawalności: 85% punktów,
 • Czas trwania egzaminu: 60 minut,
 • Poziom trudności: średni,
 • Brak wstępnych wymagań,
 • Język angielski.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej. Do każdego egzaminu wydawany jest oddzielny certyfikat.


 

Program


 1. Co to jest Agile?
 2. Wprowadzenie do Scruma (definicja, zastosowanie, teoria, wartości).
 3. Zespół Scrumowy (wielkość, skład, obowiązki, komunikacja).
 4. Artefakty Scruma.
 5. Sposoby definiowania wymagań.
 6. Techniki porządkowania wymagań.
 7. Wydarzenia w Scrumie
 8. Facylitator i warsztaty facylitowane – techniki prowadzenia efektywnych spotkań.
 9. Reguły Scruma.
 10. Inne praktyki przydatne w Scrumie.
 11. Retrospektywa szkolenia – zademonstrowanie techniki i podsumowanie szkolenia.
Trenerzy

   Certyfikowani trenerzy Inprogress 
   Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).Koszt szkolenia

Cena netto/brutto: 1299 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej ( w j.polskim),
- opiekę merytoryczną trenera,

- dyplom ukończenia szkolenia UEP.


Cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu. Nie ma obowiązku podejścia do egzaminu. Zakup egzaminu online Uczestnik dokonuje we własnym zakresie (egzamin w cenie 150$ do zakupu poprzez stronę scrum.org).Wszystkie informacje w tym zakresie Uczestnik uzyska podczas szkolenia.


Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia oraz zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl