Opis szkolenia

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Czas trwania : 8h (1 dzień)
Plan dnia: godz. 09.00-16.00

Program


1.     Przygotowanie procesu doboru pracowników online

·       Korzyści i bariery komunikacji zdalnej – na co zwracać uwagę prowadząc rekrutację online

·       Jakie narzędzia sprawdzają się podczas rekrutacji online

·       Jak się przygotować do rekrutacji zdalnej, tworzenie instrukcji  i schematów działania

 

2.     Profil kandydata – kogo szukamy na obsadzane stanowisko

·       Komunikaty i ogłoszenia rekrutacyjne w trakcie i po epidemii – przykłady

 

3.     Nowoczesne metody selekcji w praktyce

·       Jak rozpoznać niezbędne kompetencje podczas rekrutacji online

·       Ćwiczenie praktyczne z przygotowania narzędzi selekcji pracowników możliwych do zastosowania podczas rekrutacji online

4.     Najważniejsze błędy popełniane podczas rekrutacji online – czego unikać

 

5.     Metody zwiększania obiektywności ocen

·       Psychologiczne czynniki wpływające na ocenę kandydata

·       Arkusz obserwacyjny wywiadu

·       Wybór kandydata - jak podjąć optymalną decyzję

 

6.     Wprowadzenie pracownika do pracy - praca zdalna jako nowe wyzwanie dla organizacji i nowego pracownika

 

7.     Podsumowanie szkolenia

 
Trenerzy                 Magdalena Serafin


Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 699 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl